Iedereen burgemeester

Hoe zou u zelf Wingene-Zwevezele besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in. Want uw mening telt. Uw ideeën zijn belangrijk. Wingene-Zwevezele is ook van u.

U kan deze enquête anoniem invullen. Als u meer wil weten over N-VA Wingene-Zwevezele, noteer dan uw e-mailadres.

helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Ik voel me veilig in het verkeer in Wingene-Zwevezele
Er is een vlotte verkeersdoorstroming in het centrum
Er is voldoende parkeergelegenheid
Het aanbod openbaar vervoer is voldoende
Er zijn voldoende en goede fietspaden
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Burgemeester en schepenen zijn goed bereikbaar
De openingsuren van het gemeenteloket zijn goed
Het bestuur luistert naar mij bij wegenwerken
Het bestuur luistert naar mij bij projecten
Er is voldoende transparantie door het bestuur
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Ik voel mij veilig in de gemeente
Er zijn de voorbije periode inbraken geweest in mijn buurt
Het gemeentebestuur neemt voldoende maatregelen om inbraken tegen te gaan
Wanneer de straatlichten ’s avonds dimmen is het te donker in mijn buurt
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Er zijn genoeg evenementen in de gemeente
Er is voldoende speelruimte in mijn buurt
Er zijn voldoende mogelijkheden voor de jeugd in mijn gemeente
Er zijn voldoende sportmogelijkheden in mijn gemeente

Bedankt voor uw medewerking!