"152 verenigingen kregen al deel van koek van verenigingenfonds"

Op 8 mei 2021, over deze onderwerpen: Cultuur, Jeugd, Sport

N-VA Wingene-Zwevezele heeft sinds het begin aan de kar getrokken voor het noodfonds voor sport-, jeugd- en socioculturele verenigingen. We hebben steeds gepleit voor een correcte verdeling en maximale, financiële ondersteuning van de verenigingen met dit fonds. Fractieleider Pieter-Jan Verhoye vroeg onlangs een stand van zaken op van de verdeling. Daaruit bleek dat reeds 152 verenigingen konden rekenen op de steun uit het noodfonds.

Lees de volledige tussenkomst van Pieter-Jan hieronder:

"In de gemeenteraad van januari 2021 werd het subsidiereglement, omtrent de verdeling van het Vlaams noodfonds voor sport-, jeugd- en socioculturele verenigingen en erkende gemeentelijke adviesraden, eenparig goedgekeurd. Onze fractie heeft sinds juni aan de kar getrokken voor een correcte verdeling en maximale, financiële ondersteuning van de verenigingen met dit fonds. Er werd een pakket van maatregelen ter waarde van 204 000 euro uitgewerkt. 125 000 euro van het budget werd uitgetrokken om de verenigingen rechtstreeks financieel te ondersteunen op basis van vier pijlers. De deadline voor de eerste drie pijlers was op 31 maart:

De reguliere werkingssubsidies van alle erkende verenigingen worden in 2021 procentueel verhoogd met 50% en in 2022 procentueel verhoogd met 25%. Hiervoor werd een budget van 62.000 euro uitgetrokken. Verenigingen kunnen een compensatie krijgen voor bewezen niet-recupereerbare kosten die een rechtstreeks gevolg waren van de gewijzigde coronamaatregelen. Hiervoor werd een budget van 15.000 euro uitgetrokken. De erkende jeugdbewegingen kunnen de extra coronakosten voor het organiseren van hun ‘zomerkampen in bubbels’ terugbetaald krijgen. Hiervoor werd een budget van 7.000 euro uitgetrokken. Verenigingen kunnen een impulssubsidie krijgen voor het borgen van bestaande en lanceren van nieuwe initiatieven. Er werd 41.000 euro vrijgemaakt voor deze impulsen.

Daarom stel ik u graag de volgende vragen:

  • Kunt u een overzicht geven van het totaal aantal aanvragen en de aanvragen per pijler?
  • Kunt u een overzicht geven per sector/type vereniging? In hoeverre moesten de budgetten per pijler worden gebruikt?
  • Waren de budgetten voldoende voor het aantal aanvragen? Naar waar gaat het eventueel resterend budget?"

 

Antwoord schepencollege:

"Pijler 1: Bewezen onkosten onverwachte annuleringen 2020 - budget: €15.000

In totaal dienden 11 verenigingen een aanvraag in. Het gaat hier om 8 socio-culturele verenigingen, 2 sportclubs en 1 jeugdbeweging. De analyses van de aanvragen is nog lopend, maar het ziet er sterk naar uit dat het voorziene budget van €15.000 toereikend zal zijn om de voorliggende dossiers verder te kunnen behandelen. Bij een overschot aan budget wordt dit bedrag overgedragen naar pijler 4 waar nog aanvragen voor kunnen worden ingediend tot 31 december 2021.

 

Pijler 2: Kosten jeugdzomerkampen 2020 - budget: €7.000

Drie jeugdverenigingen dienden een aanvraag in om in aanmerking te komen voor subsidies uit deze pijler.

  • Chiro Wingene
  • Chirojongens Zwevezele
  • Chiromeisjes Zwevezele

Het college van burgemeester en schepenen keurden in zitting van 26 april 2021 een totale tussenkomst voor deze verenigingen van  € 6768.22 goed. Het resterende bedrag van €231,78 wordt toegevoegd aan pijler 4.

 

Pijler 3: Procentuele verhoging werkingssubsidie 2020 - budget: €62.000

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 15 maart 2021 besloten om alle rechthebbenden automatisch de aanvullende werkingssubsidies van 50% toe te kennen. Dit betekent dat 152 verengingen in totaal € 38.344,02 aan extra werkingsmiddelen hebben ontvangen voor 2021. De raming van € 62.000 was €41.333 voorzien voor de toeslag van 50% in 2021 en nog eens €20.666 voor de toeslag van 25% in 2022. 

Dit geeft volgende verdeling over de sectoren:

  • Werkingssubsidies sport: uitbetaling van 54 sportverenigingen voor een totaalbedrag van € 19.872,46
  • Werkingssubsidies jeugd: uitbetaling van 9 verenigingen voor een totaalbedrag van € 11.230,30
  • Werkingssubsidies cultuur: uitbetaling van 89 socio-culturele verenigingen én straat- en wijkcomités voor een totaalbedrag van € 7.241,26
  • Het resterend budget van €2.988,98 wordt overgedragen binnen dezelfde pijler naar het budget voor 2022.

 

Pijler 4: Impulssubsidie noodfonds - budget: €41.000

In de vierde pijler willen we de relance van de verenigingen ondersteunen. Doordat heel wat verenigingen nog niet konden opstarten, hebben we vandaag nog maar 4 aanvragen ontvangen binnen deze subsidiepijler. Deze worden binnenkort behandeld door het college van burgemeester en schepenen. Door de lange onderbreking van het verenigingsleven door lockdown 2 en lockdown 3 is het heel normaal dat er op dit moment nog niet veel aanvragen zijn binnengekomen. De meeste verenigingen hebben nog afgewacht om terug te plannen of aan het denken te gaan over het aanpassen of het bedenken van nieuwe activiteiten of evenementen. Nu er wat meer toekomstperspectief is, vermoeden we dat de ‘goesting’ er terug zal zijn om aan het organiseren te gaan.

Vanuit de gemeente zullen we het bestaan van deze pijler zeker ook nog even in herinnering brengen bij onze verenigingen en hen aanmoedigen om hiervoor zeker een aanvraag in te dienen. Daar dient deze pijler ook voor, het duwtje in de rug om er voor te zorgen dat er terug georganiseerd wordt in onze gemeente. We zijn nu meer dan één jaar later in deze coronacrisis. Iedereen heeft heel veel zin om elkaar weer te ontmoeten. De verenigingen zijn daar een perfecte plaats voor. Dus we steunen hen heel graag met deze financiële duwtjes in de rug."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is