"Breng ondersteuningsmaatregel voor jongeren en studenten onder de aandacht"

Op 6 mei 2021, over deze onderwerpen: Jeugd, Welzijn

Tijdens de vorige OCMW-raad bracht raadslid Marie-Christine de steunmaatregel "Zoom 18/25" onder de aandacht. Jongeren onder de 25 jaar en studenten die door de COVID-crisis worden getroffen kunnen hierdoor om OCMW-hulp vragen. Deze steunmaatregel staat open voor elke jongere of student die een beroep doet op hulp van het OCMW en bij wie behoeftigheid vast gesteld wordt. Marie-Christine vroeg om duidelijk te communiceren naar de doelgroep en de beschikbare flyers te verspreiden.

 

Lees de tussenkomst van Marie-Christine in de OCMW-raad hieronder:

"Momenteel kan niemand inschatten in welke richting COVID-19 zal evolueren noch wat de financiële impact hiervan zal zijn. In het kader van Zoom 18/25 wil de federale overheid aan jongeren onder de 25 jaar (wet van 26 mei 2002 hoofdstuk II, afd.1)  en aan studenten ( wet 26 mei 2002 art.11, §2,a)  die door de COVID-crisis getroffen worden en om OCMW-hulp vragen een duwtje in de rug geven.

Naast pedagogische stress door o.a. afstandsonderwijs, moeilijkheden op school enz. is er nu ook de bijkomende financiële stress o.a. door inkomensverlies uit de sectoren die reeds maanden gesloten zijn zoals horeca, klusjes in de evenementensector enz.

Met de toelage van 24.000.000 € kunnen de OCMW ’s financiële, materiële, sociale, medisch sociale of psychologische hulp aan deze doelgroep verlenen. Deze hulp kan structureel (t/m 31 dec. 2021) of éénmalig (t/m 31 dec. 2022) zijn afhankelijk van de behoefte van de betrokkene. Deze steunmaatregelen zijn niet beperkt tot jongeren of studenten die een leefloon ontvangen, maar staan open voor elke jongere of student die een beroep doet op hulp van het OCMW en bij wie behoeftigheid vast gesteld wordt.

Bij deze stel ik u graag volgende vragen.

  • Welke bijdrage werd Wingene hiervoor toebedeeld?
  • Hoe wordt gecommuniceerd om deze steunmaatregelen op grote schaal te verspreiden/bekend te maken en zo deze specifieke doelgroep maximaal te bereiken?
  • In bijlage, de flyer ter beschikking gesteld van de federale overheid ter kennisgeving van deze ondersteunende maatregel voor het publiek.
  • Hoe worden deze flyers verspreid; wordt deze info ook digitaal op de website van de gemeente geplaatst?"

 

Antwoord schepencollege:

"Voor Wingene is dit een budget van 2804 euro. We hebben momenteel een 12 tal -25 jarigen in begeleiding als cliënt bij de sociale dienst (leefloondossier, steundossier, budgetbeheer).  Aangezien de specifieke voorwaarden die aan deze toelage vasthangen nog niet duidelijk zijn, is communicatie naar de doelgroep toe momenteel niet de eerste stap. De week van 26 april volgt een webinar met meer duiding voor de maatschappelijk werkers rond deze subsidie (zo loopt deze subsidie momenteel tot 30 juni, wat de flyers voor studenten tegenspreekt). Eenmaal duidelijk is hoe ze mag toegepast worden en aan welke voorwaarden de toepassing moet voldoen (individuele steun op basis financieel onderzoek, doelgroepgerichte acties of andere..), gaat de sociale dienst aan de slag met een actie-voorstel. Specifieke acties zullen nog volgen. 

Communicatie volgt dan ook nadien en de flyer wordt dan ook concreter."

 

Jeugdraad

Ook ondervoorzitter Bjarne Castelein bracht dit punt op de Algemene Vergadering van de Jeugdraad op 8 mei:

  • “Worden studenten die al over een leefloon beschikken hierover op de hoogte gebracht?”
  • “Hoe verloopt de communicatie naar andere studenten in onze gemeente? Hoe worden zij op de hoogte gebracht?”

De jeugddienst liet alvast weten dat studenten met een leefloon reeds gecontacteerd werden, en men bekijkt hoe ze de communicatie zullen aanpakken naar de andere Wingense en Zwevezeelse studenten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is