Dure huisvestingsplannen van sociale huisvestingsmaatschappij IZI Wonen zijn onverantwoord

Op 7 juni 2021, over deze onderwerpen: Dienstverlening

Op de vorige OCMW-raad vroeg raadslid Marie-Christine Vandendriessche de laatste stand van zaken op omtrent de huisvestingsplannen van IZI Wonen. Volgens Marie-Christine is een dure huisvesting van de sociale huisvestingsmaatschappij onverantwoord en geven ze sociale huisvesting een negatieve connotatie. Eind juni is er een update van het dossier, Marie-Christine blijft het alvast nauw opvolgen.

 

 

Lees hieronder de volledige vraag van Marie-Christine en het antwoord van het schepencollege:

 

"IZI Wonen opteert voor het luxueuze Skyline Park voor zijn eigen kantoren voor 10 werknemers met een kostprijs van 12 000 €/maand voor huur en inrichting.

Gemeente Wingene behoort tot het werkingsgebied van IZI Wonen en onze gemeente heeft een afvaardiging in het directiecomité. Daarom heb ik op 26 april een schriftelijke vraag gesteld aan het gemeentebestuur omtrent hun houding t.o.v. deze onnodige geldverspilling die een boodschap van schaamteloze zelfbediening uitdraagt en zo sociale huisvesting een negatieve connotatie geeft.

Sociale huisvesting moet er in de eerste plaats zijn om mensen die zich in een sociale kwetsbare positie bevinden te helpen aan een betaalbare sociale woning.

In het persbericht van 22 april ’21 werd gepubliceerd dat, ondanks het protest, het huurcontract bij Skyline Park toch getekend werd.

In het persbericht van 30 april ’21 lezen wij dat ondanks de huurverbintenis men toch op zoek gaat naar een alternatieve goedkopere locatie; m.a.w. contractbreuk pleegt.

 

N.a.v. deze evolutie stel ik u hierbij graag volgende vragen:

 • Wat is nu officieel de stand van zaken: huren bij Skyline Park of contract verbreken?
 • Wat is de kostprijs bij verbreking van het contract?
 • Kunt u een chronologisch overzicht geven van de verschillende stappen in dit dossier?
 • Op welke criteria zijn de genomen beslissingen gebaseerd?

 

Antwoord schepencollege:

"De cijfers komen uit een persbericht. Het gaat om 22 medewerkers en geen 12 medewerkers. Het betreft kantoorruimte in Skyline Park en de huurprijs all-in bedraagt 9.913€/maand en geen 12.000 €/maand.

De fusie van de Izegemse Bouwmaatschappij en De Mandelbeek naar IZI Wonen vond plaats in mei 2019.  Eén van de prioritaire doelstellingen was het huisvesten van alle medewerkers van beide maatschappijen op één locatie. Deze zoektocht is reeds sinds de eerste dag van de fusie lopende. 

Er zijn verschillende pistes onderzocht sinds mei 2019.  

Gezien de vele pistes die werden bewandeld tot niets concreet hebben geleid werd de kaart getrokken om een kantoorruimte te huren die instap klaar kan worden betrokken in de regio Ingelmunster - Izegem.

Als bestuurder heb ik ervoor geijverd om de te huren ruimte bij Skyline-park te optimaliseren (lees minder vierkante meter)  i.f.v. maximaal 22 medewerkers en werd de vooropgestelde inrichting herwerkt, lees goedkoper.

Een nieuwe locatie kan overwogen worden indien deze voldoet aan de vooropgestelde criteria, onmiddellijk beschikbaar is en marktconform is.  Indien er zich een nieuwe piste aanbiedt tegen 30 juni 2021 kan deze in overweging genomen worden.

Volgende criteria werden steeds vooropgesteld:

 • Formules: zelf bouwen – aankopen/renoveren – huren
 • Ligging: Regio Izegem-Ingelmunster
 • Vlotte bereikbaarheid en aansluitende parking
 • Instap klaar
 • Ruimte met potentie en capaciteit tot 22 medewerkers (i.f.v. groei maatschappij, evolutie naar woonmaatschappijen)
 • Duurzaam, Energiezuinig (<30Epeil)
 • Ruime lichtinval en bijzondere aandacht voor welbevinden medewerkers

Gezien de evolutie m.b.t. de woonmaatschappijen en de vele onderzochte, geanalyseerde en besproken pistes en op vraag van het stadsbestuur Izegem en Ingelmunster, werd de piste bouw en aankoop niet langer uitgewerkt. 

Uiteindelijk werd overwogen om tijdelijk te huren.  Na een vergelijk van deze opties, sloot het voorstel van Skyline Park het best aan bij de vooropgestelde criteria.  Financieel gezien, is dit na marktonderzoek, ook marktconform.  Hiertoe werden de analyses van kantoorhuur.be, skepp.com en flexas als referentie genomen en vergeleken.

De all-in huurprijs bevat onder meer:

 • huur van de locatie
 • volledige inrichting en indeling en meubilair op maat
 • alle energiekosten (water, elektriciteit en verwarming/koeling)
 • alle netwerk-, telefonie- en internetkosten
 • onderhoud en poets van de lokalen
 • alle lasten m.b.t. belastingen, taksen, onroerende voorheffing
 • gebruik van de liften, gangen, ontvangstruimte, vergaderzalen,…
 • gebruik van de oplaadpunten voor fietsen en auto’s
 • gebruik van tuin en openbare voorzieningen.

Kortom een volledige ontlasting van huurderszorgen waardoor focus voluit op de primaire opdracht kan gericht worden, met name bouwen en verhuren van sociale woningen.

Volgende argumenten rechtvaardigen de beslissing van de raad van bestuur van Izi Wonen:

 • de urgentie van een noodzakelijke locatie,
 • de evolutie van de woonmaatschappijen,
 • het potentieel van de oppervlakte en groei personeelsbezetting,
 • het feit dat het voorstel van Skyline Park voldoet aan alle relevante criteria,
 • de marktconforme prijs,

Op de raad van bestuur IZI Wonen van 11 mei 2021 is echter beslist het dossier even on hold te plaatsen. Indien er zich een nieuwe piste aanbiedt tegen 30 juni 2021 kan deze zoals al gesteld in overweging worden genomen . Er is een uitnodigende vraag gesteld aan stad Izegem en gemeente Ingelmunster voor kantoorruimte. Indien geen aanbod komt vanuit beide gemeenten zal voor de piste van de Skyline worden geopteerd.

Er is op vandaag geen contract getekend. Er zal dan ook geen verbrekingsvergoeding moeten worden betaald.”

 

Repliek raadslid Marie-Christine Vandendriessche:

“U spreekt van een kantoorruimte voor 22 werknemers, terwijl er momenteel 10 medewerkers in dienst zijn. Ik had vernomen dat het ging om 12 000 euro per maand, want ik kan me momenteel enkel baseren op de cijfers die verschenen zijn in verschillende media. Daarom vraag ik inzage in het dossier om een duidelijk overzicht te krijgen van die cijfers, zodat we die in alle rust en sereniteit kunnen bestuderen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is