Gemeenteraad: N-VA wil vreemdelingentaks

Op 25 februari 2019

N-VA Wingene-Zwevezele wil de ‘gemeentelijke retributie voor de verblijfskaart van derdelanders’, beter bekend als de vreemdelingtaks, invoeren in de gemeente. De vreemdelingentaks is niet voor alle verblijfskaarten maar voor vreemdelingen zonder nationaliteit van een EU-lidstaat. “De retributie is billijk en redelijk, want het komt neer op een correcte vergoeding voor gemaakte onkosten door de gemeente. N-VA gaat uit van een verhaal van rechten en plichten en stelt daarom de invoeren van die retributie voor”, zegt N-VA-fractieleider Pieter-Jan Verhoye

De voorgestelde vreemdelingentaks geldt enkel voor de ‘Elektronische A-kaart’. Dat is de tijdelijke verblijfkaart die uitgereikt wordt aan vreemdelingen zonder nationaliteit van een EU-lidstaat (derdelanders) met een in de tijd beperkt recht op verblijf. De eerste verblijfskaart die een vreemdeling ontvangt, wordt altijd uitgereikt door de Dienst Vreemdelingenzaken zelf, die daarvoor een eigen retributie vraagt. Die kaart dient ten vroegste na één jaar vervangen te worden, dat gebeurt door de gemeenten zelf.  Momenteel zijn er 362 vreemdelingen in de gemeente, het gros daarvan zijn EU-onderdanen. In Wingene-Zwevezele hebben momenteel 10 een ‘Elektronische A-kaart. Dat blijkt uit het antwoord van een schriftelijke vraag van N-VA-fractieleider Pieter-Jan Verhoye aan het gemeentebestuur.

Update: dit punt werd ter stemming gebracht, N-VA stemde voor, CD&V en Burgerbelangen tegen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is