N-VA vraagt vuilbakkenplan

Op 1 september 2021, over deze onderwerpen: Gezin, Wonen

Op de voorbije gemeenteraad heeft onze fractieleider Pieter-Jan Verhoye gepleit om het vuilbakkenplan op punt te zetten. De laatste maanden zijn er steeds meer meldingen van zwerfvuil, hondenpoep en een groeiende vraag om vuilbakken te plaatsen bij (picknick)banken. Het gemeentebestuur zal werk maken van het vuilnisbakkenbeleid.

Lees het volledig artikel van Het Laatste Nieuws

Lees de volledige vraag met antwoord hieronder.

 

Gemeenteraadslid Pieter-Jan Verhoye (N-VA):

"Deze zomer hebben we meerdere meldingen gekregen van zwerfvuil en in bijzonder hondenuitwerpselen in de kleine wegels en fietswegen die onze straten en wijken verbinden. Het is en blijft een hardnekkig zeer op bepaalde kleine wegen. Nochtans moeten eigenaars van honden – volgens artikel 4.1.5.0.2 van het algemeen politiereglement - de uitwerpselen van hun hond onmiddellijk verwijderen door middel van een zakje. Dergelijke zakjes worden idealiter zo snel mogelijk gedeponeerd in een vuilbak. De gemeente is ook in een coachingtraject gestapt (VlaReg) om o.a. de problematiek van zwerfvuil en hondenpoep aan te pakken en een vuilbakkenplan op poten te zetten.

Daarnaast waren we tijdens de coronaperiode toerist in eigen gemeente. Veel inwoners hebben onze trage en toeristische wegen (her)ontdekt. We kregen tijdens deze periode ook meldingen van inwoners die vragende partij zijn om vuilbakken te voorzien op bepaalde punten op deze wandelroutes, in bijzonder bij (picknick)banken. Onlangs kregen we helaas nogmaals een melding van zwerfvuil in het Kasteelpark.

Daarom stel ik u graag de volgende vragen:

  1. Welke stappen zal het gemeentebestuur nemen om deze problematiek aan te pakken?
  2. Wanneer zal het vuilbakkenplan op punt staan?
  3. Hoe zal er hierover gecommuniceerd worden naar onze inwoners?"

Het schepencollege antwoordt als volgt:

"We krijgen dikwijls vragen van inwoners om bijkomende vuilnisbakken te plaatsen op openbaar domein. Het gemakkelijkste is om overal vuilbakken te plaatsen. We toetsen deze altijd af aan een aantal criteria vooraleer te beslissen om al dan niet een bijkomende vuilnisbak te plaatsen. De locatie moet logisch zijn (bv. ter hoogte van rustbanken en niet langs een weg met veel doorgaand verkeer), gebruikers moeten de vuilnisbak gemakkelijk kunnen zien en de voertuigen van de gemeentelijke diensten moeten gemakkelijk in de buurt geraken bij lediging.

Bij een ondoordachte wildgroei van openbare vuilnisbakken bestaat het risico dat veel huishoudelijk afval van thuis uit wordt aangebracht, terwijl het eigenlijk in de eigen restafvalzak zou moeten. Dit is niet wenselijk. 

Toch willen streven we ernaar om ons vuilnisbakkenbeleid in de toekomst nog te verbeteren. Dit is één van de redenen waarom we dit jaar ingestapt zijn in een 3-jarig coachingstraject van Mooimakers. Naast een sterkere aanpak van zwerfvuil hotspots en probleemfracties zoals hondenpoep en peuken is een doordacht vuilnisbakkenplan één van de speerpunten van de project.

De aanpak van een vuilnisbakkenplan bijvoorbeeld is een vrij intensief actiepunt, maar op zich al heel waardevol om aan het coachingtraject deel te nemen. Alle openbare vuilnisbakken op het grondgebied worden in kaart gebracht en 4 keer gemeten in functie van vullingsgraad en sluikstort in of naast bepaalde vuilnisbakken. Het geeft een zicht om gerichter vuilnisbakken te plaatsen of weg te nemen. Zo kan bij vuilnisbakken die telkens leeg zijn of enkel gebruikt worden in de zomer overwogen worden om deze weg te nemen of als tijdelijke vuilnisbak te gebruiken. Daarnaast wordt een afwegingskader opgemaakt om te hanteren bij toekomstige aanvragen voor vuilnisbakken. Binnenkort is er terug een overleg voorzien met Mooimakers. 

De inwoners zullen uiteraard op de hoogte worden gehouden over de resultaten van het coachingtraject via de vaste gemeentelijke infokanalen."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is