Update/verduidelijking aanpak Beernemstraat

Op 3 oktober 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkiezingen 2018

We merken op dat ons programmapunt over de Beernemstraat debat losweekt. Daarom geven we deze extra duiding.

Volgens ons moet het zwaar, doorgaand verkeer langs de grote banen (N50, E40, E403). Daarnaast willen wij zowel zwaar doorgaand verkeer als lokaal zwaar verkeer in de Beernemstraat weren. We moeten het probleem au fond aanpakken, want voor een fietser in de Beernemstraat maakt het niet uit als die vrachtwagen die naast hem/haar raast uit bv. Polen komt of een vrachtwagen uit de buurt is. Daarom willen wij het zwaar verkeer weren met een totaalverbod uit de Beernemstraat (tonnagebeperking, afdwingbaar met een digitale vrachtsluis/camera’s).

Dat is geen gemakkelijke taak, maar wel noodzakelijk. Zwaar doorgaand verkeer moet terug via de grote assen. Voor lokaal zwaar verkeer, die effectief in Wingene-Zwevezele ter plaatse moet geraken, zorgen wij uiteraard voor een alternatief via lokale wegen. Want (lokale) bestuurders van vrachtwagens en landbouwvoertuigen verdienen respect en een waardig alternatief. De gemeente Wingene kan dit niet louter alleen beslissen, maar moet geijkte regels & procedures volgen en overleg plegen. Enkele van de hoofstappen in die procedure zijn:

  • De gemeente kan beslissen over tonnagebeperkingen door het aanvullend verkeersreglement. Moet passeren via gemeenteraad/schepencollege.
  • Bij maatregelen met een bovenlokaal effect op andere buurgemeenten, moet de gemeente in de eerste plaats overleg plegen met die desbetreffende buurgemeenten. Dit is niet alleen opgenomen in de ministeriële omzendbrief (MOB/2009/01), het volgt ook uit het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.
  • Bespreken in de gemeentelijke begeleidingscommissie GBC.
  • Overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer.
  • Dossier moet ingediend worden bij de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van departement MOW.

De precieze keuze van tracé moet dus bepaald worden in samenspraak met de andere spelers en verkeerstechnici (zie hierboven). We mogen niet op de feiten vooruit lopen. Eender welke uitspraak qua concreet lokaal traject vóór het overleg met alle spelers en vóór de procedure, zou gratuit zijn.

N-VA is een professionele partij. Zoals elke N-VA-afdeling stuurden we voor publicatie ons verkiezingsprogramma door naar onze studiedienst om onze voorstellen te checken. Daar werd gecheckt en enkele simulaties gemaakt om te controleren als ons voorstel wettelijk en verkeerstechnisch uitvoerbaar is. Het uiteindelijke, concrete tracé moet dus worden bepaald ná het volgen van de wettelijke procedure & regels, overleg en studiefase. Alle verhalen over geheime plannen, doorgestoken kaarten en complottheorieën zijn dus quatsch.

Kortom, als N-VA Wingene-Zwevezele hebben we de ambitie om het zwaar verkeer uit de Beernemstraat te weren. Nu reeds vooruit lopen op de feiten en eender welke uitspraak doen qua traject zou op dit moment gratuit zijn. Om dat finale traject te bepalen moet je eerst de wettelijke regels, studiefase en procedures volgen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is