Zelfstandigen automatisch vergoed bij hinder door werken

Op 2 augustus 2016, over deze onderwerpen: Lokale economie

Axel Ronse, de peter van onze afdeling, heeft puik werk geleverd in het Vlaamse parlement. Zelfstandigen die hinder ondervinden van werken voor hun deur, zullen niet langer door de administratieve mallemolen moeten om een schadevergoeding te bekomen, maar automatisch 2.000 euro ontvangen. Om aanspraak te maken op die forfaitaire vergoeding, zijn ze ook niet langer verplicht om hun zaak te sluiten. Het voorstel van decreet dat de bestaande hinderpremie in die zin hervormt, is intussen door de meerderheidspartijen ingediend in het Vlaams Parlement. “De nieuwe hinderpremie moet op 1 juli 2017 een feit zijn”, zegt Axel, “Voor de Wingense handelaars is dit een opsteker, want ook in 2017 zullen er wegenwerken in de gemeente plaatsvinden.”
 

De nieuwe regeling zal van toepassing zijn op handelszaken die:

Minder dan 10 werknemers in dienst hebben;

Een activiteit uitoefenen die een rechtstreeks contact met de klant vraagt;

Zich in de werfzone bevinden;

Minstens 1 maand lang ernstige hinder ondervinden van openbare werken.

 

De ondernemingen worden proactief verwittigd van hun recht op zo’n hinderpremie en krijgen die ook automatisch en zonder sluitingsverplichting uitgekeerd voor de eerste twintig kalenderdagen waarin zij hinder ondervinden. Moeten zij toch hun deuren sluiten, dan krijgen ze vanaf dag 21 per kalenderdag nog eens 80 euro daarbovenop.

De nieuwe regeling vervangt een inkomenscompensatievergoeding van 76 euro per dag van de federale overheid en een rentetoelage van de Vlaamse Regering. Beide vergoedingen brengen echter administratieve rompslomp met zich mee voor de aanvragende ondernemer. “Met de nieuwe, vereenvoudigde hinderpremie trekken we resoluut de kaart van de kleine zelfstandigen, die door openbare werken ook het zwaarst worden getroffen”, besluit Ronse.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is