Gemeenteraad

Pieter-Jan Verhoye

Gemeenteraadslid/fractieleider

Marie-Christine Vandendriessche

Gemeenteraadslid